Реклама

сряда, 12 март 2008 г.

Единици за температура


Фаренхайт, Реомюр, Целзий, Келвин)
От Фаренхайт в Целзий - извади 32 и умножи по 5/9°С = 5/9.(°F - 32) = 0,5555 (°F - 32)
Например: 65°F a 0,5555.(65 - 32) = 18,33 °С.
От Целзий във Фаренхайт - добави 32 и умножи по 9/5°F = (9/5 °С) + 32 = (1,8.°С) + 32
Например: 37°С a (1,8 . 37)+32=98,6 °F
°R = 5/4 °С = (9/4 t + 32) °F
°С = 4/5 °R
°K = 273,16 + °C

Няма коментари: