Реклама

петък, 7 март 2008 г.

Ценни мисли от книгата на Орисън Марден "Зидари на съдбата"

“Нека преди всичко бъда човек!” Русо

Характерът винаги се намира в тясна връзка и в съгласие с телесната природа,и несъзнателно я усвоява.Природата също така изисква човек винаги да стои на височината на своето положение.

Човек е най-великото явление във вселената!

“Спартанците не питаха колко са враговете,а само – къде са?” Агис втори

Младежът трябва винаги да бъде мъжествен,ако иска да не превива врат,когато другите се кланят,за да спечелят някоя похвала или власт.

Човек трябва да бъде горд,за да може да носи изтъркано палто,когато другите се обличат с хубаво и тънко сукно.Човек трябва да бъде твърд , за да може винаги да казва смело “не”,когато всички наоколо му казват “да”.Човек трябва да бъде мъж,за да може да изпълни дълга си с мълчание и без да вдига шум около себе си,когато всички наоколо му благоденстват и се славят,ако и да пренебрегват длъжността си.Човек трябва да постоянства мъжки,ако иска да разкрие сам себе си,като открито изтъкне своите собствени недостатъци пред световния съд,за да го считат хората за такъв,какъвто си е в действителност.Човек трябва да се държи мъжки,да бъде твърд и решителен,за да може да понася всеки присмех,всяка подигравка,всяка шега,както и да може да понася,когато бъде криво разбран,неправилно осъден,пък дори и когато остане сам срещу целият свят!

Ако човек иска да направи нещо на този свят не бива да бяга от отговорност.

“Който и да сте вие” – казал Сент Бйов – “гении ли велик,виден ли талант,почтен художник,всичките ви качества,които заслужават похвала,ще се насочат против вас.Ако ще да бъдете и Вергилий,певец на благочестието и чувството – все пак ще се намерят хора,които ще ви нарекат изопачен,издребнял поет.Ако ще да бъдете и Хораций – все ще се намерят хора,които ще започнат да укоряват и самата чистота и изтънченост на вкуса ви.Ако ще да бяхте и Шекспир – някой все щеше да ви нарече пиян дивак.Ако да бяхте Гьоте – не един фарисей щеше да ви нарече себелюбив егоист!”

Целият свят обича мъжеството.

Да се заеме човек с една непопулярна работа,изисква повече мъжество, отколкото за каквато и да е атака в едно сражение.

“Да мисли човек,че нещо е невъзможно – то е все едно да се направи то такова.”
“Храбростта е победа,страхът – поражение.”

Мъжки се борете със спънките,храбро понасяйте нещастията, благородно търпете бедността,с кураж посрещайте разочарованието!

Да се двоуми човек и да претегля и измерва всичко на косъм – ще рече да губи подпората в живота си.

Наполеон винаги се е простирал до границата на възможното.Бил само на 27г.,когато в италианските равнини надминал във военното изкуство и разбил един след друг всички най – видни маршали на Австрия.

Има много младежи,които не са извършили нещо значително само за това,защото не са се осмелили да започнат.ВОЛЯ И ПЪТ

“Няма нищо невъзможно за човека,комуто стига умът да поиска.” Мирабо

“За решителните и твърдите винаги има време и подходящ случай” Емерсън

Същинската леснина за преодоляването на обстоятелствата се крие в това именно,че човек сам трябва да бъде обстоятелството,и то най – важното обстоятелство!

Всички знаем,че най – добрите хора не винаги получават най – добрите (подходящите за тях) длъжности;обстоятелствата имат голямо отношение към нашите работни места,заплати и обществено положение.

Едно е само без съмнение вярно – че волята е достатъчно силна,з ада подържа у човека постоянен стремеж което повишава силите му,и след време ще го изтика далеч напред към избраната от него цел.Най – великото нещо за човека е да може да направи всичко възможно от дадения му материал.Въпреки,че средата и обстоятелствата имат голямо влияние върху нас,то те в повечето случаи не биха могли да спрат растежа ни.Също така обстоятелствата не могат да изменят нашата природа.Дизраели казва,че не обстоятелствата създават хората, а хората създават обстоятелствата.

Само невежите и повърхностните хора вярват в съдбата.!Съдбата е в нашите ръце!

“Съдба – това е неразбрана причина.”

“Който има твърда воля – приспособява света към себе си!” Гьоте

Светът винаги прави път на решителният човек.

Волята може да се възпитава.Учете се да искате решително и силно!

“Не таланти липсват на хората,а желание да работят.”

Прилежанието е майка на сполуката.

Успехът от своя страна спомага за укрепването на волята.

Колко млади,наскърбени от съзнаването за своята физическа недъгавина или от някакъв друг недостатък,с твърдо и настойчиво упражняване силата на волята си са се издигнали много високо над редовете на посредствените хора,и при това са заставали на много по – високо стъпало от тези,които са ги осмивали!

Нада ли има нещо ,което да се вижда невъзможно за човека,който съумее да иска доста силно и доста дълго.

Къде хората нямат успех?Там където е липсвала сила на волята!Те не са могли да искат.
“Най – вярната мъдрост – това е твърдата решителност!”Наполеон


УСПЕХ

Великите хора не чакат сгодни случаи – те ги създават сами!

“Навред,където великият дух изказва своите мисли,има и Голгота.” Хайне

От бедните и скромни труженици и от ония къщи,които не познават разкоша,често пъти са се явявали водители и благодетели на човечеството.

Някой каза,че геният – най – благородното качество у човека,се отхранва от бедността!Най – гениалните произведения са създадени от окаяници,потънали в сълзи и отчаяние.
“Нищо не знае онзи,който не е теглил”

Решителният човек винаги успява!Сложете на пътя му камъни,за да го спънете – той и тях ще превърне в стъпала към славата.Вземете му парите – от самата бедност той ще си създаде подтик към работа.Хвърлете го в затвора и той ще ви съчини “Път на странника – поклонник”.Сложете го в някоя люлка,някъде в някоя изба на американската пустиня,и след няколко години ще го видите в Капитолия главатар на една велика нация.

Разберете – всичко велико и благородно в историята на света е резултат от безкрайно трудолюбие,неуморно търпение,просто и всекидневно прилежание!

Всички вели дела се изкупуват с постоянна непрекъсната борба и то при най-неблагоприятни условия!

Човек,който не си е пробил път и по чиито път няма следи от отчаяна борба,то той не може да разбере най-висшия смисъл на успеха.


“Мнозина дължат блясъка на живота си на прекараните от тях мъчнотии.” Спарджън
Несполуката често пъти води човек към успех,защото възбужда скритата му енергия,разпалва задрямалите му стремежи и заспалите му сили!

Без премеждия не можете да опознаете собствените си сили.Премеждията са сурови учители,но само строгите нравственици изкарват алени възпитаници!

“Ако искате да се издигнете – спечелете си врагове!” Тейлър

В поуката да обичаме враговете си се крие добра философия,защото враговете ни се явяват наши скрити приятели.Те ни казват правото,когато приятелите ни ласкаят.Ядовитите сарказми в укорите на враговете ни,често пъти стават огледало,в което се виждаме какви сме.

Силните бодове на оръжието им са за нас остени,които ни карат да крачим към по-големи успехи и да се стремим с по-благороден ламтеж.

Искрата в кремъка вечно би се таила,ако не го удряха със стомана; огънят у човека никога не щеше да се запали,ако нямаше горести.

Поразителните способности на някои младежи изпъкват само след като ги сполети някое нещастие,което насила ги изкарва от предишното им състояние на безнадежност.
“Успехът изниква от борбата с мъчнотиите.” Смайлс

“Няма по-полезно и по-изгодно упражнение от това,да се преодоляват препятствията!” д – р Пибоди

Велики хора винаги ще бъдат ония,които са започнали службата си от редници.
Нещастията карат глупаците да се отчайват!

Само борбата развива човека.

Вечно добродушният човек,който преживява разбитите си надежди и разочарования,който ги приема за уроци,а може би и за скрити благодеяния – този именно човек е истински герой.


ЦЕЛ

За да има успех в днешно време човек трябва да съсредоточава силите си в/у една неизменна цел и да и устоява твърдо.Човек може да умре от глад,ако изучи само наполовина няколко занаята,но може и да забогатее,като изучи основно само едно занятие.Всички велики хора се славят,че са били способни да се съсредоточават.

Хора,които се предават само на една работа – се издигат над другите!

Само онези са велики хора,които не излизат от границите на своята специалност,не пръскат своята индивидуалност.Човек,който обладава само един талант,но се спира само на една цел,ще постигне много повече,отколкото оня,който има десет таланта и пръска на разни страни енергията си!Само ясно очертаният характер,само човек,който се стреми към една едничка цел,обзет от една идея,без да се отклонява на друга страна и без да се съблазнява от нещо – само такъв човек си проправя път през каквито и да било препятствия!

Специализацията е ръководно начало на днешния век.

“Винаги трябва да се предпазваме от талант,на който не можем да се надяваме,че ще можем да го употребим за работа.”Гьоте

Човек,който работи с успех,винаги си има програма,той си начертава пътя и твърдо върви по него.Когато човек,здраво и постоянно употребява способностите си,упътван към една главна цел,те му дават сила и власт,а когато ги прилага без цел – те го правят по-слаб.

Вървете винаги след целта си!Преследвайте я!Постоянното променяне не занятието е съдбоносно за всеки успех.

Образованието няма никакво значение и талантът нищо не струва,ако не може нищо да върши.

Човек,който няма цел в живота си ,няма да остави след себе си следи!Няма на света по-величествено зрелище от сполуката на младежа,разпален от някоя велика задача,обзет от непоколебимото стремление към една цел!Той непременно ще постигне своето – хората винаги правят път на човека с решителна воля!

Навикът да мислиш съсредоточено,упорито и дълбоко,ще те направи силен.
Волята е почти всемогъща да установи навиците,който са съща така всемогъщи от своя страна.

Много по трудно е човек да се отучи от старите навици,отколкото да се научи на нови.

“И нашите приятни пороци стават оръдия на нашите мъки.”

От онези,които винаги търсят подкрепя някъде – не излиза нищо!

“ПОМАГАЙ СИ САМ!!!”

Всяка трошица от образование или култура дава на човек голямо преимущество в борбата за съществуване.

“Размишлението,а не възрастта създава истинският човек – казва Айзък Тейлър – свикнете да мислите.Грижете се ,гледайте да разбирате всичко,което видите или четете.”
Днешният век се нуждае от хора,които имат енергия и решителност да работят и да чакат,без да обръщат внимание на това,дали хората им ръкопляскат или ги освиркват!

Само онова е извършено бързо,което е направено добре.

Плод,който бързо зрее,бързо и гние!

Успехът се крие в силата на упоритостта!

За да има успех човек,са му потребни три неща: упражнение,търпение и упоритост!

“Най – великата доблест не е в това никога да не паднем,а да се изправяме всеки път,когато паднем!” Конфуции

“Никога не се отчайвайте!Пък и да сте отчаяни,продължавайте да работите в отчаянието си.” Бърк

Често страхът от присмехи и унижение задържа хората да на правят решителна крачка напред,и то тъкмо тогава,когато за тях това е наложително.

Само онзи може да бъде независим,който не бърза да удовлетворява желанията си!

“Разсипва ни не онова,от което се нуждаем,а онова,за което мислим,че ни е потребно.” Колтън

Всичко на света е сгоден случай за онзи,който знае как да се възползва от него.

Помнете,че само 4 неща не могат да се върнат назад:казаната дума, хвърлената стрела,прекараният живот и пропуснатият случай!

Дребните работи създават съвършенството,а съвършенството не е дребна работа!
Велик човек е онзи,който вижда великото там,където другите виждат само празни работи – онзи,който вижда нещо велико в обикновеното!

Историята на много несполуки може да се опише с три думи:”невнимание към подробностите”!

За истинския велик ум - няма дреболии.Често пъти най-дребните неща спомагат на добрия наблюдател да разреши велики задачи.

Всички велики времена се съсредоточават в малък период от време,наречен днес.

“Най – първата и най-добра победа за човека е да покори сам себе си;а пък да бъде покорен от себе си е по срамно и по-ниско от всичко!” Платон

Самообладанието е корен на всички добродетели.

Бъди хладнокръвен,и ти ще командваш всички!

“Не е достатъчно човек да има висши качества – казва Ларошфуко – но и трябва да знае как да ги завладее!”

Всички велик дела в историята са плод на бързо и твърдо решение!

Решителният човек не чака благоприятните обстоятелства,не се подчинява на събитията - събитията трябва да му се подчиняват!

Винаги постига целта си онзи,който решава на място,как да действа и какво да пожертва!
Свикнете да желаете силно и решително!

Безделието е породило най-големите престъпления и нещастия.

“Няма нищо по-лошо за хората,отрупани с работа,от посещението на онези,които са без работа!”
“Не изпускайте нито минута без да извлечете от нея полза!”

…”Те вечно протестират против неправдата,ала никога не воюват за правдата.”

“Никой не е намерил света такъв,какъвто му си иска да бъде!”


“Зидари на съдбата” - Орисън Марден ,изд. 1939г.

1 коментар:

Vixx каза...

Браво! Сред тези крилати мисли има идеи и съвети с много ценен характер!

Поздравления!