Реклама

сряда, 12 март 2008 г.

Други несистемни единици за дължина, площ и др.

инч in = 0,0254 m = 2,54 cm = 0,08333 ft = 0,0278 yd
юйм = инч
цол = инч
фут ft = 0,3048 m = 30,48 cm = 12 in = 0,333 yd
ярд yd = 0,9144 m = 91,44 cm = 36 in = 3 ft
линк link = 0,201168 m
чейн chain = link = 0,201168 m
род rod = 5,0292 m
фатом fathom = 1,8288 m
миля mi = 1609,344 m = 5280 ft = 1760 yd
миля натурална (морска) nmi = 1852
m = 1,151 mi
географ. градус gdg = 111123 m
фърлог furlong = 201,168 m
левга league = 4828 m.
пойнт point = 0,351-3 m
аршин = 68 cm; дюлгерски аршин = 72 cm
астроном. единица au = 1,495.1011 m
светлинна година ltyear = 9,4607015 m=5,87848.1012 mi
парсек parsec = 3,0857.1016 m = 3,2616 ltyear


Френски единици

пункт Point pt = 0,376 mm (1 cm = 26,6 pt)
цицер Cicero ci = 12 pt = 4,5128 mm (1 cm = 2,21 ci)
пика Pica pi = 0,4167 cm (1 cm = 2,4 pi)
1m = 2660 pt = 221 ci
1 инч = 72 пункта = 6 пики = 5,6 цицера = 2,54 cm
Англо-американски единици
пойнт Point pt = 1/72 in = 0,35277 mm
сет = пойнт Set = 1 pt
пайк Pica pi = 1/6 in = 16 pt = 4,23333 мм
мон Mon mon = 1/72 set = 0,013888 pt = 0,0048996 mm


Други несистемни единици за площ

кв. см. cm2 = 0,0001 m2
кв. инч in2 = 0,00064516 m2 = 6,4516 cm2
кв. фут ft2 = 0,09290341 m2 = 929,03 cm2
кв. ярд yd2 = 0,836127 m2
кв. миля mi2 = 258999 m2
ар а = 100 m2
акр acre = 4046,86 m2
декар decare = 1000 m2
хектар hectare = 10000 m2


Други несистемни единици за скорост

1 ft/s = 0,681817 mi/h = 0,3048 m/s
1 mi/h = 1,4667 ft/s = 0,44705 m/s
1 възел (knots) = 1 mi/h = 0,5144 m/s


Други несистемни единици за маса

карат = 0,2055 g = 1/24 от сплавта; 24
карата = 100% чистота
унция = 28,35 g = 16 драм =437,5 грана
унция аптекарска руска = 29,86 g
унция аптекарска английска = 31,1035 g
гран = 0,00006479891 kg
драм = 0,00178 kg
либра = 0,4536 kg


Единици за маса, използвани в някои страни

bat = 0,015 kg Тайланд
batman = 125 kg Туркестан
candy = 254,012 kg Индия
catty = 0.6048 kg Китай
centner = 50 kg Австрия, Дания, Швейцария
chang = 1.2 kg Тайланд
chin = 0.605 kg Китай
chapah = 0.8165 kg Борнео
drachma = 0.0032 kg = 3,2 g Гърция
fen = 0.00034 kg Китай
funt = 0.405504 kg Полша
gisla = 163.2932 kg Занзибар
grein = 0,065 g Холандия
hiyaka-me = 0.37565 kg Япония
hiyak-kin = 60.1 kg Япония
kantar = 44.928 kg Египет
karwar = 12500 kg Иран
kon = 0.605 kg Корея
libbra = 1.0 kg Италия
mna = 1.5 kg Гърция
momme = 0.00375 kg Япония
onca = 0.02869 kg Португалия
oka = 1,23 kg Турция
pennyweigh = 0.0015552 kg Великобритания
pfund = 0.4581283 kg Германия
picul = 60.0103 kg Япония
wichtje = 0.001 kg = 1 g Холандия
zolotnick = 0.004266 kg Русия
Несистемни единици за обем
милилитър ml = 0,001 l
куб. см. cc = 0,001 l
унция течна oz = 0,02957 l (USA)
унция течна oz = 0,02841 l (UK)
пинта течна pt = 0,47318 l
пинта суха pt = 0,5506 l
кварта qt = 0,946352946 l
галон gal = 3,785411784 l
галон gal (USA) = 0,83268 gal
(UK) куб. инч cubein = 0,000016387 l
куб. фут cubeft = 0,0283168 l
куб. ярд cubeyd = 0,764555 l
бушел bushel = 35,239 l (U.S struck bushels)
барел (петрол) barrel(petrol) = 158,987 l
барел (бира) barrel(beer) 117,347 l

Имперска мерна система (Великобритания):

Дължина
12 inches = 1 foot
3 feet = 1 yard
22 yards = 1 chain
10 chains = 1 furlong
8 furlongs = 5280 feet =1 mile
1760 yards = 1 mile

Обем
1728 cu. inches = 1 cu. foot
27 cu. feet = 1 cu. yard

Площ
144 sq. inches = 1 sq. foot
9 sq. feet = 1sq. yard
4840 sq. yards = 1 acre
640 acres = 1 sq. mile

Вместимост
20 fluid ounces = 1 pint
4 gills = 1 pint
2 pints = 1 quart
4 quarts = 1 gallon = 8 pints

Мерни единици в САЩ са аналогични на тези във Великобритания. В основата на системата са положени мерните единици ярд, фунт, галон и бушел. Понастоящем те се дефинират в отнасяне спрямо основните единици на системата SI - метър, килограм и литър както следва:
1 ярд (yard) = 0,9144 m
1 фунт (pound) = 0,453 592 37 kg
1 галон течен (gallon liquid) = 3,785 411 784 l
1 бушел (bushel) = 35,239 070 166 l
Някои от мерните единици се различават от английските (UK). По-съществените раличия са следните:
- 1 тон (UK) = 2240 фунта, докато 1 тон (US) = 2000 фунта;

Няма коментари: